Voordeelregel vervalt?

Het is nog een voorstel, maar het ziet er naar uit dat per 2016 de zogeheten voordeelregel komt te vervallen. Bij het toepassen van de voordeelregel wordt er gekeken of het bij het verwerken van bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld of overwerk, voordeliger is om beide looncomponenten tegen de reguliere tijdvaktabel te verlonen of toch afzonderlijk tegen normaal en bijzonder tarief.

Zoals bekend is de loonbelasting die op het salaris wordt ingehouden een voorheffing op de inkomstenbelasting. Echter door het toepassen van de voordeelregel kan het voorkomen dat er dan moet worden bijbetaald omdat er te weinig loonbelasting is ingehouden.
Om dit in de toekomst te voorkomen wil men de voordeelregel afschaffen.