Mogelijkheid om bevallingsverlof te verlengen

Is het pasgeboren kindje van uw medewerkster meer dan zeven dagen in het ziekenhuis opgenomen geweest? Dan is het per 1 januari 2015 mogelijk een aanvraag in te dienen bij het UWV om het bevallingsverlof te verlengen.

Deze aanvraag dient u uiterlijk in de laatste 2 weken van het “eigenlijke” bevallingsverlof in te dienen. Het aanvraagformulier vindt u op: www.uwv.nl/werkgevers en dan zoeken op “verlenging WAZO”. Noot! U dient de aanvraag uiterlijk in de laatste 2 weken van uw ‘eigenlijke’ bevallingsverlof in.

Bij deze aanvraag is het van groot belang een verklaring van het ziekenhuis te voegen waaruit blijkt dat het kindje is opgenomen geweest en voor hoelang. Alleen dán kan de aanvraag in behandeling worden genomen.